Robert Capa

Death_of_a_militiaman.jpg

"Muerte de un Miliciano"

Sens dubte la seva obra més famosa, on es mostra la mort d'un soldat de la Guerra Civil Espanyola. 

"Gerda Taro"

 A la fotografía surt retratada Gerda Taro, dona de Robert Capa i també periodista de guerra. Va ser una part molt important a la vida de Robert Capa, i va morir a un camp de batalla atropellada per un tanc.

ç.jpg
capa2.jpg

"Retrato de Picasso"

En aquesta fotografía surt retratat Picasso, un dels amics famosos de Capa. Surt amb el seu fill Claude i forma part d'un reportatge que li va fer Capa a Picasso, acompanyant-lo a la platja en un dia normal.